Saksija viseća III sa visuljkom

Dimenzije
Ø27 x 19cm